მთავარი || ჩვენს შესახებ || სერვისი || პროდუქცია || სიახლეები || პარტნიორები || კონტაქტი  

          

ლაბტექნიკა
მედტექნიკა
რეაქტივები
georgian (Unicode)
     

ლაბტექნიკა1. LC სისტემები
  -  HPLC სისტემები
  -  LCMS სისტემები
  -  დეგაზატორები
  -  სვეტების თერმოსტატები
  -  გამხსნელთა რეციკლერები
2. სპექტროფოტომეტრები
  -  UV-VIS სპექტროფოტომეტრები
  -  ინფრაწითელი სპექტროფოტომეტრები
  -  სპექტროფლუორიმეტრები
3. სარეველები
  -  მაგნიტური სარეველები
  -  მექანიკური სანჯღრეველები
4. გაზური ქრომატოგრაფები და მასსპექტრომეტრები
  -  გაზური ქრომატოგრაფები
  -  მასსპექტრომეტრები
5. სპექტრომეტრები (მეტალოანალიზატორები)
  -  ატომურ-აბსორბციული სპექტრომეტრები
  -  რენტგენოფლუორესცენტული სპექტრომეტრები
  -  ინდუქციურად შეწყვილებული პლაზმური სპექტრომეტრები
6. ულტრაბგერითი სისტემები
  -  ულტრაბგერითი აბაზანები
  -  ულტრაბგერითი პროცესორები
7. თერმოსტატირებადი აბაზანები
  -  მშრალი თერმოსტატირებადი აბაზანები
  -  წყლის თერმოსტატირებადი აბაზანები
  -  სანჯღრეველიანი წყლის თერმოსტატირებადი აბაზანები
8. სასწორები
  -  ელექტრონული სასწორები
9. pH-მეტრები
10. ელექტროფორეზისა და ბლოტინგ სისტემები
  -  მაღალვოლტიანი კვების ბლოკები
  -  უნივერსალური კვების ბლოკები
  -  საბაზისო კვების ბლოკები
  -  ჰორიზონტალური ელექტროფორეზული კამერები
  -  ვერტიკალური ელექტროფორეზის კამერები
  -  ტრანს-ბლოტ ელექტროფორეზი
11. ვაკუუმ ტუმბოები და ფილტრაციული სისტემები
  -  ფილტრაციული სისტემები
  -  ვაკუუმ ტუმბოები
12. ფოტოელექტროკოლორიმეტრები
13. PCR სისტემები
14. ეკოკონტროლის პორტატული სისტემები
  -  ჰაერის კონტროლის სისტემები
  -  სითხეებში მყარი ნაწილაკების დეტექტირების სისტემები.
  -  აირების მონიტორინგის სისტემები
15. სტერილიზაციის სისტემები
16. თერმოსტატირების სისტემები
17. მიკროსკოპები და სხვა ოპტიკა
18. ლაბორატორიული ავეჯი
19. გადამდენი სისტემები
20. ლამინარები და ბოქსები
21. ჰაერის ფილტრაციის სისტემები
22. სასიგნალო სისტემები
23. პერისტალტიკური ტუმბოები
  -  პერისტალტიკური ტუმბოები
24. მიკროშპრიცები
  -  ფიქსირებულნემსიანი მიკროშპრიცები
  -  ცვლადნემსიანი მიკროშპრიცები
25. ავტომატური პიპეტები
  -  ელექტრონული პიპეტები
  -  მექანიკური პიპეტები
26. მინის ჭურჭელი
27. ფილტრები
28. ვივარიუმები
29. სასწავლო თვალსაჩინოება
30. სპეცტანსაცმელი
31. კომპიუტერული პროგრამები
32. მეთოდური ლიტერატურა
33. ბიორეაქტორები
  -  ლაბორატორიული ბიორეაქტორები
34. კონცენტრატორები
  -  წნევის ქვეშ მომუშავე კონცენტრატორები
35. სხვა
36. HPLC სვეტები
  -  Pinnacle® DB სვეტები
  -  Pinnacle® II სვეტები
  -  Allure® სვეტები
  -  ულტრა II სვეტები - ახალი!!
  -  HPLC კაპილარული სვეტები
  -  Viva დიდ პორიანი სვეტები
37. გაზქრომატოგრაფიული (GC) სვეტები
  -  მინის კაპილარული სვეტები
38. ელექტროფორეზის გელის ვიზუალიზაციის სისტემები
  -  გელ ვიზუალიზაციის აპარატები
  -   ვიზუალიზაციის სისტემები
39. ცენტრიფუგები
  -  მინი ცენტრიფუგებიcontact@labtech.ge